เลขที่บัญชีสำหรับชำระเงิน

 


รูปโลโก้ธนาคารทหารไทย

ธนาคาร


ธนาคารทหารไทย


เลขที่บัญชี


044-1-07702-1


ชื่อบัญชี


บจก. ทีพีอี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส


สาขา


ป้อมพระจุลจอมเกล้า


ท่านสามารถชำระค่าบริการได้ในหลายหลายวิธี ดังนี้

  1. โอนเงินผ่าน Mobile Apps
  2. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร
  3. โอนเงินผ่านเค้าท์เตอร์ของธนาคาร

หมายเหตุ

  • หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน
  • หากต้องการใบกำกับภาษีให้แจ้งในแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน