รู้จักกับ วัตต์ (Watt) ค่าหนึ่งที่สำคัญในระบบไฟฟ้า

รู้จักกับ วัตต์ (Watt) ค่าหนึ่งที่สำคัญในระบบไฟฟ้า

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจำเป็นต้องใช้งานพลังงานไฟฟ้า ซึ่งตัวพลังงานไฟฟ้าก็จะมีค่าและสัญลักษณ์มากมาย เช่น กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และสำหรับในบทความนี้จะกล่าวถึง วัตต์ (Watt)

วัตต์ (Watt) คืออะไร ?

วัตต์ (Watt) เป็นอีกหน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้า เป็นค่าที่แสดงถึงหน่วยวัดกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ หรือแสดงถึงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะก็สามารถดูจากค่า Watt ที่ได้ระบุไว้ที่อุปกรณ์ โดยสัญลักษณ์ของค่า วัตต์ (Watt) จะถูกใช้แทนด้วยตัวอักษร W เช่น เตาไฟฟ้า ใช้พลังงาน 2000W หมายถึง เตาไฟฟ้าชนิดนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 2000W ต่อ ชั่วโมง

ตารางค่าวัตต์

ชื่อ สัญลักษณ์ ค่า
Yoctowatt yW 10-24
Zeptowatt zW 10-21
Attowatt aW 10-18
Femtowatt fW 10-15
Picowatt pW 10-12
Nanowatt nW 10-9
Microwatt µW 10-6
Milliwatt mW 10-3
Centiwatt cW 10-2
Deciwatt dW 10-1
Decawatt daW 101
Hectowatt hW 102
Kilowatt kW 103
Megawatt MW 106
Gigawatt GW 109
Terawatt TW 1012
Gigawatt GW 109
Terawatt TW 1012
Gigawatt GW 109
Terawatt TW 1012

วัตต์กับสายไฟ

สำหรับการเลือกใช้ขนาดของสายไฟ จะขึ้นอยุ่กับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้งานด้วย ถ้าหากในจุดที่ทำงานมีปริมาณไฟฟ้าที่มีปริมาณมาก (มี Watt ที่สูง) ควรจะเลือกสายไฟที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ที่จะสามารถรองรับปริมาณพลังงานไฟฟ้านั้นได้ เพราะถ้าเลือกใช้สายไฟที่เล็กและไม่สามารถรองรับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้งานได้อย่างเพียงพอ จะทำให้สายไฟเกิดความร้อน ฉนวนไฟฟ้าถูกทำลาย และอาจจะติดไฟ และทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงขึ้นอีกด้วย ซึ่งสายไฟในแต่ละขนาดก็จะมีปริมาณพลังงานที่สามารถรับได้แตกต่างกันออกไป จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม

สินค้าแนะนำ

เคเบิ้ลแกลน ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Nickle Brass Cable Gland)

เคเบิ้ลแกลน ทองเหลืองชุบนิกเกิล

เคเบิ้ลแกลน ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Nickel Brass Cable Gland) เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งสินค้าของเรามีขนาดรองรับในทุกขนาดของสายไฟ มีสินค้าพร้อมส่ง ราคาประหยัด