ระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับไฟฟ้า 3 เฟสแตกต่างกันอย่างไร

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับไฟฟ้า 3 เฟสแตกต่างกันอย่างไร

ระบบไฟฟ้ามีอะไรบ้าง ?

พลังงานไฟฟ้า เป็น พลังงานที่มีความสำคัญ เพราะความสะดวกสบายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่เราใช้งานก็ใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ทั้งสิ้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่าระบบไฟฟ้า ที่ใช้อยู่ในทุกๆ วันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ระบบเดียว นั่นคือ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คืออะไร ?

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส เป็นระบบไฟฟ้าที่พบได้บ่อยที่สุดเพราะสามารถติดตั้งได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อย เป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ทั่วไปภายในที่พักอาศัย โดยที่ไฟฟ้า 1 เฟสนั้น จะให้แรงดันไฟฟ้าที่ 220 – 230V และมีความถี่ที่ 50 Hz ส่วนสายไฟที่ประกอบการใช้งานจะใช้งานอยู่ 2 สาย

ซึ่งสายแรกจะเรียกว่า สายไฟ หรือ สายเฟส จะใช้ สัญลักษณ์แทนว่า L (Line) ซึ่งสายเส้นนี้จะเป็นสายที่มีกระแสไฟไหลเวียนอยู่ สามารถทดสอบว่ามีไฟด้วยอุปกรณ์วัดไฟได้ ส่วนอีกเส้นหนึ่ง เรียกว่า สายนิวทรอล จะใช้ สัญลักษณ์แทนว่า N (Neutral) ซึ่งสายเส้นนี้จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์วัดไฟได้ 

ถ้าจะสังเกตุให้ดีไม่ว่าจะเป็นเต้ารับสำหรับปลั๊กไฟ หรือเต้าเสียบสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า จะมีอยู่ 2 ช่อง (แต่ในปัจจุบันก็จะมีช่องที่ 3 นั่นคือช่องสำหรับสายดิน ที่มีไว้ช่วยในการป้องกันไฟฟ้ารั่ว) และถ้าต้องการจะใช้งาน จำเป็นจะต้องเสียบให้ครบทั้ง 2 ช่อง ถึงจะทำให้กระแสไฟครบวงจร และทำให้อุปกรณ์นั้นๆ สามารถทำงานได้

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส คืออะไร ?

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส เป็นระบบไฟฟ้าที่พบได้บ่อยตามโรงงานอุตสาหกรรม เพราะจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าการใช้งานตามบ้านทั่วไป แต่เนื่องจากขั้นตอนการติดตั้งที่ยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป

โดยที่ไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะประกอบไปด้วยสายไฟ 4 สาย เป็นสายไลน์แบบมีไฟ 3 เส้น และสายนิวทรอลแบบไม่มีไฟ 1 เส้น ให้แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไลน์กันไลน์ในขนาดที่ 380 – 400V และการทำงานของแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไลน์กับสายนิวทรอลในขนาด 220 – 230V มีความถี่ที่ 50Hz 

แต่ก็ใช่ว่าการใช้งานระบบไฟฟ้า 3 เฟส จะไม่สามารถใช้งานภายในบ้านพักอาศัยทั่วไปได้เลย เพียงแต่ว่าจะต้องแบ่งแยกไฟฟ้า 3 เฟส ออกมาเป็น 3 ชุด ชุดละ 1 เฟส ก็จะสามารถใช้งานภายในบ้านพักอาศัยทั่วไปได้

ที่มา : vanichgroup.com