ท่อร้อยสายไฟ ดีอย่างไร

ท่อร้อยสายไฟ ดีอย่างไร

ท่อร้อยสายไฟ คืออะไร ?

ท่อร้อยสายไฟ เป็นอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้าอย่างหนึ่ง มีหน้าที่ในการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ นอกจากที่จะทำให้สายไฟที่ได้รับการติดตั้งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีส่วนช่วยป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณ จากสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จากภายนอกที่จะมีโอกาสที่จะทำลายสายไฟ

โดยที่การติดตั้งท่อร้อยสายไฟมักจะติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่น ฝังใต้หนัง ใต้พื้น บนฝ้า ซึ่งจะใช้แตกต่างกันในแต่ละชนิด

ประเภทของท่อร้อยสายไฟ

1. ท่อโลหะ

 • ท่อโลหะขนาดบาง (Electrical Metallic Tubing – EMT) เป็นท่อโลหะชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการติดตั้งแบบเดินลอยภายในอาคาร ซ่อนในฝ้า จะมีขนาดตั้งแต่ 1/2 – 2 นิ้ว โดยท่อชนิดนี้ ห้ามฝังในดิน หรือฝังในคอนกรีต
 • ท่อโลหะขนาดกลาง (Intermediate Conduit – IMC) เป็นท่อโลหะอีกชนิด โดยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1/2 – 4 นิ้ว มักนำไปใช้เดินลอยภายนอกอาคาร ฝังในผนัง และท่อชนิดนี้สามารถฝังในพื้นคอนกรีตได้
 • ท่อโลหะหนาพิเศษ (Rigid Steel Conduit – RSC) เป็นท่อที่มีคุณลักษณะที่คล้ายกับท่อชนิด IMC แต่มีความแข็งแรงกว่า มีขนาด 1/2 – 6 นิ้ว สามารถใช้เดินลอยภายนอกอาคาร ฝังในผนังและพื้นคอนกรีตได้
 • ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็นท่อที่ทำจากโลหะ เช่น ท่อร้อยสายไฟสแตนเลส ท่อชนิดนี้มีความแข็งแรง อ่อนตัว ดัดโค้งงอได้ เหมาะสำหรับติดตั้งต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ท่อชนิดนี้จะป้องกันของเหลวได้ไม่ดี
 • ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ (Raintight Flexible Metal Conduit) เป็นท่อที่ทำจากโลหะ มีลักษณะคล้ายกับ ท่อโลหะอ่อน แต่จะมีการหุ้มเปลือกด้วยพลาสติก PVC อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันน้ำ ความชื้นที่จะเข้าไปในท่อได้ มักใช้กับการเดินในจุดที่มีความชื้น เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น แต่จะไม่เหมาะกับใช้งานในสถานที่ที่มีความร้อนสูงมากๆ เพราะพลาสติกที่เคลือบอาจจะละลายได้

2. ท่อพลาสติก

 • ท่อพลาสติกพีวีซี (PVC) เป็นท่อที่ทำจากพลาสติกชนิด PVC คุณสมบัติพิเศษคือ ทนความชื้น ไม่ขึ้นสนิม โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 สี คือสีเหลืองและสีขาว โดยที่ท่อสีเหลืองจะเหมาะกับการเดินฝังฝนผนัง และท่อสีขาวมักจะใช้เดินลอย เพราะสามารถทาสีทับได้ง่าย
 • ท่อพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) เป็นท่อพลาสติกที่มีความแข็งแรง อ่อนตัวพอสมควร ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา มีอายุการใช้งานยาวนาน ทักใช้ในงานที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น พื้นที่ไม่สม่ำเสมอ
 • ท่อ EFLEX (Flexible Conduit) เป็นท่อพลาสติกที่ทำจาก พลาสติกชนิด PA (Polyamide) , PE โดยจุดเด่นของท่อชนิดนี้ คือ มีความอ่อนตัว ทนทาน ดัดโค้งงอได้ ไม่ติดไฟหรือไม่ลามไฟ

ข้อดีของการใช้งานท่อร้อยสายไฟ

 1. ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะทำลายสายไฟหรือสายสัญญาณ เช่น ฝุ่น น้ำ ของเหลว สารเคมี สัตว์กัดแทะ แมลง ที่จะทำให้สายไฟเสียหาย
 2. ทำให้การเดินสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
 3. ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ประกายไฟที่เกิดขึ้นจะ ถูกจำกัดภายในท่อ ไม่ให้ออกมาติดไฟด้านนอกท่อ

ข้อสังเกตการใช้งานท่อร้อยสายไฟ

 1. ใช้เวลาในการเดินสายไฟมากกว่า การเดินแบบสายเปลือย
 2. มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายไฟฟ้ามากขึ้น
 3. หากมีการซ่อม หรือเพิ่มสายไฟ จะสามารถทำได้ยากกว่า